Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Claeren & Co B.V. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Voorkom misverstanden
Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact op met ons. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u aan ons moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo voorkomen we samen misverstanden!

Wat verstaan wij onder fraude?
Bij fraude wordt er een onjuiste weergave van de werkelijkheid gegeven. Specifiek voor de verzekeringsbranche is fraude volgens ons het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde, om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op (aankoop)facturen.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was.
 • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Hoe sporen wij fraude op?
Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes te kunnen
detecteren. Verzekeringsmaatschappijen werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een markt breed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Terugvorderen kosten bij Fraude
Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen er als bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten van € 101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

 • De schade wordt niet vergoed of -als deze al betaald is- teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering en onze dienstverlening. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die in onze volmacht zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeringsmaatschappij plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • De fraude wordt gemeld bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt.
 • Dit register wordt ook door andere verzekeringsmaatschappijen in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.

U bent goed verzekerd via Claeren & Co
U ondervindt voordeel van het opsporen van fraude. Om te voorkomen dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van anderen, doen wij aan fraudebestrijding.