Doelgroepomschrijving

Hier vindt u de doelgroepomschrijvingen betreffende de particuliere- en zakelijke schadeverzekeringen van Claeren & Co. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!

Particuliere schadeverzekeringen
Product Doelgroep
Aanhangwagenverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 17 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor kosten bij schade aan en door het bezit van een aanhangwagen. De aanhangwagen moet een Nederlands kenteken hebben.

Aansprakelijkheidsverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 16 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor schadeclaims van derden.
Bootverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor kosten bij schade aan en door het bezit van een zeilboot, motorboot, sloep of jacht.

Doorlopende annuleringsverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschremen voor kosten die worden gemaakt bij de annulering van een reis.

Bootverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor kosten bij schade aan en door het bezit van een zeilboot, motorboot, sloep of jacht.

Doorlopende reisverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschremen voor kosten die worden gemaakt bij de annulering van een reis.

Inboedelverzekering Maatwerk Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor de kosten bij schade aan de inboedel in hun eigen woning of huurwoning. De dekking is meer uitgebreid dan bij de Inboedelverzekering Standaard.

Inboedelverzekering Standaard Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor de kosten bij schade aan de inboedel in hun eigen woning of huurwoning.

Motorverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 17 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor kosten bij schade aan en door het bezit van een motor. De motor moet een Nederlands kenteken hebben.

Oldtimerverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 17 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor kosten bij schade aan en door het bezit van een oldtimer. De oldtimer moet minimaal 26 jaar oud zijn en een Nederlands kenteken hebben.

Ongevallenverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder tot 75 jaar. Om hun vermogen te beschermen bij invaliditeit of overlijden door een ongeval. De maximale leeftijd om het product aan te vragen is 59 jaar.

Opstalverzekering Maatwerk Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor de kosten bij schade aan hun eigen woning. De dekking is meer uitgebreid dan bij de Opstalverzekering Standaard.

Opstalverzekering Standaard Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor de kosten bij schade aan hun eigen woning.

Rechtsbijstandverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor de kosten bij het inschakelen van juridische hulp bij een conflict.

Toercaravanverzekering Geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 17 jaar en ouder. Om hun vermogen te beschermen voor kosten schade aan en door het bezit van een toercaravan. De toercaravan moet een Nederlands kenteken hebben en mag uitsluitend particulier en recreatief worden gebruikt.

Zakelijke schadeverzekeringen
Product Doelgroep
Aansprakelijkheid bedrijven De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden. Er wordt standaard dekking geboden voor werkgeversaansprakelijkheid.

Bedrijfsgebouwen De Gebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een gebouw in Nederland bezitten of natuurlijke personen die een gebouw bezitten en het gebruiken voor een zakelijk doel en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat gebouw
Bedrijfsschade De Bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven die hun bedrijf willen beschermen voor het financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die leidt tot afname van de bruto winst.

Computer en elektronica De Computer-, Elektronica- en Instrumentenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die apparatuur op het risicoadres of uit te breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland‐ of werelddekking. De verzekering is niet bedoeld voor smartphones en tablets.

Eigen vervoer De Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun handelsgoederen en gereedschappen zelf vervoeren in hun eigen vervoermiddelen en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen.

Extra kosten De Extra kostenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van extra kosten bij een schade aan gebouw, inventaris en/of goederen. De verzekering is niet bedoeld voor de vergoeding van misgelopen bruto winst.

Geld De Geldverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van het verlies van geld, zowel op het risicoadres, thuis of tijdens direct vervoer tussen beide adressen en de bank.

Glas De Glasverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van breuk van hun ruiten

Huurdersbelang De Huurdersbelangverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan de verbeteringen die zij hebben aangebracht aan het gebouw dat zij huren en waarin zij hun bedrijf of werkzaamheden uitoefenen.

Inventaris en goederen De Inventaris en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan hun inventaris en handelsgoederen en grond‐ en hulpstoffen.

Koelschade De Koelschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen opslaan in koel‐ en/of vriesinstallaties en die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die goederen door uitval van deze installaties.

Landmateriaal De Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die landmateriaal bezitten, zoals aanhangers, tractoren en graafmachines en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat landmateriaal. En voor het financiële risico van schade die met zelfrijdend landmateriaal aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht als met het landmateriaal op de openbare weg wordt gereden.

Rechtsbijstand bedrijven De Rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict. De verzekerde conflicten zijn limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden.

Motor zakelijk De zakelijke Motorverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een motor met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die motor. En voor het financiële risico van schade die met de motor aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.

Personenauto zakelijk De zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een personenauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die personenauto. En voor het financiële risico van schade die met de personenauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht.

Verkeersschade voor werknemers De Verkeersschadeverzekering voor werknemers is geschikt voor bedrijven en organisaties die personeel hebben en zich willen verzekeren voor het financiële risico van ongevallen van zichzelf en van hun personeel (inclusief inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ingehuurde freelancers en ZZP’ers) tijdens deelname aan het verkeer dat werk gerelateerd is.

Verzuim De verzuimverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werknemers.

Vrachtauto De Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een vrachtauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die vrachtauto. En voor het financiële risico van schade die met de vrachtauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht