Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Claeren & Co

Voor bepaalde commerciële en managementfuncties wil Claeren & Co komen tot een uniforme, eenduidige (individuele) prestatiebeloningsregeling waarbij volledig wordt voldaan aan de criteria van het Beheerst Beloningsbeleid conform de Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo). Dat wil zeggen dat de prestatiecriteria waarop de variabele beloning wordt gebaseerd haalbare doelen en maatregelen heeft waarop de medewerker een zekere directe invloed heeft. Zij moedigen het nemen van (excessieve) risico’s bij de verkoop van producten/diensten niet aan, houden rekening met de belangen van klanten en zijn in lijn met de ondernemingsstrategie en waarden van de organisatie. Om het niveau van de variabele vergoeding te bepalen, wordt rekening gehouden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Daarbij mag de hoogte van de totale variabele beloning niet boven de 20% (bonus cap) van het vaste salaris uitkomen. Ook moet de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële criteria.