Partners

Voor de ontwikkeling en verkoop van schadeverzekeringen werkt Claeren & Co als gevolmachtigde samen met een aantal partners die optreden als risicodrager. Claeren & Co verkreeg van een groot aantal toonaangevende verzekeraars een volmacht. Claeren & Co werkt samen met de volgende partners:

Allianz Global Assistance

AIG Europe Limited

a.s.r. Schadeverzekering N.V.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekerings- maatschappij N.V.

Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V.

De Amersfoortse Verzekeringen onderdeel van a.s.r. Schadeverzekering N.V.

Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Reaal Schadeverzekeringen (handelsnaam van VIVAT Schade- verzekeringen N.V.)

Meer over Claeren